Propadený zámek

Propadený zámek

Tak se říká zbytkům tvrziště, asi 6 km cesty lesem jihozápadně z Přestavlk. Patrné jsou napravo od cesty, která vede kolem dvou rybníků: (Malý a Velký Pobočník) k rozcestí Sedlačka.

Jedná se o kruhovou plochu (CCi 7 850 m2) se střední částí zvýšenou násypem zeminy z příkopu, kterým je obehnána. Dolní průměr tvrziště je 44 metrů a šířka vodního příkopu cca 14 metrů. Název Těšnov je lidová zkomolenina odvozená z názvu Ťešnův dvůr a od jména Těch. Tvrziště je nepřímo připomínáno již v roce 1088, ale zásadním způsobem se o něm zmiňuje až profesor Augustin Sedláček. který místo nejspíš navštívil. Pověst o Těšnově říká, že Zpropadený zámek se tak jmenuje proto, že prý nad jeho střechou zakokrhal červený kohout a on se poté propadl. V Přestavlkách jsou dodnes k vidění vrata, umístěná ne jedné z hospodářských budov bývalého poplužního dvora, která byla údajně zachráněna z požárem zničeného Těšnova.