Fakta o Homoli

Fakta o Homoli

ŠUMNÁ ORLICE 2009 - BEZBRANNÁ HOMOL

STRUČNÁ HISTORIE

Nedaleko hradu Potštejna, u vesnice Lhoty, nechala hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, rozená ze Žďáru, zbudovat v letech 1692 - 96 raně barokní kostel Panny Marie Bolestné.

Hraběnka Terezie Eleonora, vdova po španělském generálu hraběti z Ugarte, zakoupila panství roku 1688 a usídlila se na zámečku v Borovnici. Základní kámen chrámu byl položen 12. května 1692 a třídenní slavnosti proběhly za přítomnosti královéhradeckého biskupa Jana Františka Kryštofa z Talmberka.

Kostel Panny Marie Bolestné byl navržen jako prostá jednolodní stavba se štítovým průčelím, natočeným netypicky severním směrem, aby dominoval okolní volné krajině. Hranolová věž byla roku 1740 sražena vichřicí, ale záhy došlo k její opravě. Kostel roku 1864 zcela vyhořel, obnoven byl v průběhu 19. století, kdy byl upraven vnitřek a osazeny nové poboční oltáře.

Postupně zde vznikl poutní areál se dvěma kaplemi a schodištěm. Přístupové schodiště s balustrovým zábradlím na svahu návrší Homole je ojedinělou uměleckohistorickou a stavební památkou v rámci střední Evropy. Tvoří ho 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel. Počet schodů odpovídá počtu Zdrávasů ve Velkém růženci s třemi úvodními Zdrávasy, odpočívadla Otčenášům.

Sochařská výzdoba poutního místa je z 2. poloviny 18. století a jedná se o práci kamenické dílny, rodiny Hendrichů z Litomyšle. Na odpočívadlech jsou pískovcové sochy světců Vincence z Pauly, Antonína Paduánského, Jana z Mathy, Felixe z Valois a biskupa Vojtěcha. Na vrcholu schodiště najdeme postavu Panny Marie s tělem mrtvého Krista, na zábradlí před kostelem stojí sochy sv. Jana Evangelisty a sv. Maří Magdaleny. Rozsahem kamenické a sochařské výzdoby, mezi kterou náleží i řada dekorativních váz a zadní kamenná hřbitovní brána se sv. Václavem a sv. Janem Nepomuckým, se řadí poutní místo Homol k nejzajímavějším lokalitám prezentujícím v širokém záběru způsob a charakter sochařské práce v období pozdního baroka ve východních Čechách.

PhDr. Pavel Imrich

Schodiště s balustrádou, souborem soch a dekorativních váz
Schodiště s balustrádou, souborem soch a dekorativních váz

Schodiště s balustrádou, souborem soch a dekorativních vázSchodiště s balustrádou, souborem soch a dekorativních váz